Erciyes Börek Sanayi Anonim Şirketi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çerez Kullanımı Aydınlatma Politikası

Bu Çerez Kullanımı Aydınlatma Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Erciyes Börek Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. 

Bu politikanın amacı, www.erciyesborek.com.tr alan adlı internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgilendirmektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, açık rızanız alınmakta ve istediğiniz zaman rızanızı değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Çerez Yönetim Paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilir ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık/kabul” veya “kapalı/ret” seçenekleri ile tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Yine bu panel üzerinden tercihlerinizi her zaman değiştirebilirsiniz.

  1. Çerez Nedir?

Çerezler, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza geçici olarak kaydedilen küçük boyutlu metin dosyasıdır. Çerezler hakkınızda kişisel bilgi içermez ve bireysel kullanıcıların kimliklerinin tespit edilmesi için kullanılmaz. Çerezler genellikle benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olup, bu tanımlayıcı cihazınızda saklanan anonim bir sayıdır. Bazıları web sitesi oturumunuz bittiğinde sonlanırken bazıları da bilgisayarınızda uzun süre kalır.

  1. Çerez Türleri

 

Çerezler, “kalıcı çerezler” ve “geçici çerezler” olmak üzere iki türe ayrılırlar.

 

Kalıcı çerezler, web sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur; çerezin “kullanım ömrü”, yani geçerlilik süresi boyunca veya sizin tarafınızdan silinene kadar cihazınızda kalır. Web sitesini, cihazınız üzerinden her ziyaret edişinizde tekrar etkinleşirler.

 

Geçici çerezler ise “oturum çerezleri” olarak bilinmektedir. Geçici çerezler, “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir.

Çerezler, aynı zamanda “birinci taraf çerezleri” veya “üçüntaraf çerezleri” olabilir.

Birinci taraf çerezleri, doğrudan Şirketimiz tarafından tasarlanan ve kullanılan çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezleri ise, Şirketimiz iş ortakları, hizmet sağlayıcıları vb. kişilere ait olan ve bu kişiler tarafından yönetilen çerezlerdir.

Çerezler, görevlerine göre; “zorunlu çerezler”, “performans ve analiz çerezleri”, “işlevsellik çerezleri” ve “reklam

/hedefleme çerezleri” olmak üzere dört temel gruba ayrılmaktadırlar.

Zorunlu çerezler, internet sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunlu olan çerezlerdir. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.

Performans ve analiz çerezleri, kullanıcıların internet sitemizi ne şekilde kullandığını tespit etmek için, istatistiksel amaçlar ile anonim veriler toplar, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için kullanılır. Bu çerezler olmadan, internet sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını denetleyemez, ne şekilde performans gösterdiğini öğrenemez ve size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için gerekli düzeltmeleri gerçekleştiremeyiz.

İşlevsellik çerezleri, internet sitemizin ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun hale getirilmesine, yapmış olduğunuz tercihlerin hatırlanmasına izin verir. Kullanıcı bilgileri, dil ve konum tercihleri ve diğer kişisel hizmetlerin sunulmasında bu çerezler kullanılır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler, diğer web sitelerindeki aktivitelerinizin takibini sağlamaz. Bu çerezler olmadan, web sitesi daha önce yapmış olduğunuz tercihlerinizi hatırlayamaz ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunamaz.

Reklam/pazarlama çerezleri, tarayıcı alışkanlıklarınızla ilgili bilgi toplar, bir web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, ilgi alanıza giren reklamların size ulaşmasını sağlar. Her ne kadar bu çerezler sizin diğer web sitelerine yapmış̧ olduğunuz ziyaretleri takip edebilse de toplanan veriler ile sizin profiliniz arasında bağlantı kurulmadığından genellikle sizin gerçekte kim olduğunuzu tespit edemezler. Bu çerezler olmadan, size ve ilgi alanlarınıza giren daha az içerikle karşılaşırsınız. Şirketimiz internet sitemizde reklam ve pazarlama çerezleri kullanılmamaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

 

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi en üst seviyeye çekmek, rahat erişim sağlayabileceğiniz bir internet sitesi oluşturmak, kendi performansımızı takip etmek, sitemizi ziyaretiniz esnasında güvenliğinizi ve gizliliği sağlamak ve sitemizde yapacağınız online işlemlerde, üye olmanız halinde kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi saklamak amacıyla (“Amaçlar”), aşağıda belirtilen hukuki sebepler ile KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 

İnternet sitemiz üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız KVKK kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Zorunlu çerezler (Her zaman etkin): Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK madde 5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

Performans ve analiz çerezleri (Opsiyonel): İlgili online hizmetimizi açıkça talep ettiğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve genel - istatistiksel bilgi elde edebilmek gibi kullanıcıların mahremiyetine önemli ölçüde etki etmeyecek amaçlarla kullanılan ve istatistiksel ölçüm araçları olan birinci taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK madde 5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

İlgili online hizmetimizi açıkça talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve üçüncü taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK madde 5 kapsamında “açık rızanıza” dayanmaktayız.

 

İşlevsellik çerezleri (Opsiyonel): Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK madde 5 kapsamında “açık rızanıza” dayanmaktayız.

  1. Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

İnternet sitemizde kullanılan çerez türlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. İnternet sitemizde birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz internet sitemiz tarafından yerleştirilen) ve üçüncü parti çerezleri (internet sitemiz haricindeki sağlayıcılar tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.